Mahimong Usa ka membro sa Confraternity sa Atong Lady sa Fatima

Ang Kopradiya sa Mahal na Birhen sa Fatima (Confraternity of Our Lady of Fatima) usa ka grupo nga naglangkob sa mga Katolikong banay sa tibuok kalibutan nga nagpahinungod sa ilang kaugalingon nga mas mapadali ang pagpaambit sa mensahe ug kadaogan sa Putli Uyamot nga Kasingkasing sa Mahal nga Birheng Maria. Sila usab mi hatag sa ilang kaugalingon ug kinabuhi sa pagtubag sa tawag ni Maria, ug diha sa ilang paghinulsol alang sa tanang makasasala aron nga sila mahibalik ngadto sa iyang Putli Uyamot nga kasingkasing.

Ang maong grupo gisugdan niadtong tuig 2020 nila Christopher P. Wendt, ang kasamtangang Direktor sa mga nagkalain-laing mga nasud, ug ni Dr. Michael Sirilla, STD, usa ka propesor sa teolohiya (moral theology) sa Franciscan University. Ug niadtong Hulyo 26, 2020, gi-aprubahan ang maong grupo ni Monsignor Athanasius Schneider, ang kaabag nga Obispo sa Arkidiyoseses sa Astana.

Diha sa sa ilang pagpanihungha nga dili na unta mahibalik ang tanan ngadto sa mga kasaypanan nga nahimo sa katawhan sa Russia kaniadto, nailahan ug mikaylap dayunpag-ayo sa tibuok kalibutan ang maong kopradiya.

Pagahubaron ngadto sa nagkalain-laing pinulongan sa tibuok kalibutan kining maong “site” aron mas mapalapad pa gayud sa maong kopradiya ang iyang misyon sa pagtabang ug pagkabig sa tanan balik ngadto sa Dios. Dugang pa niini, ang mong kopradiya gapangita usab sa usa ka nasyonal nga tigdumala (national coordinator) sa matag nasud diin anaa ang presensya sa iyang mga myembro.

Ang maong kopradiya nagalihok ubos sa apostolatado sa MyCatholicCause.com nga giila nga 501C3 sa estado sa Ohio sa Estados Unidos.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.